Port Artur 1&2

Port Artur 1 ja 2 välisfassaadil on kokku 2 suurt LED-ekraani (ühe ekraani suurus 23m2).
Reklaamklippi esitletakse 180-sekundiliste plokkidena 18 tundi päevas, minimaalselt 360 korda päevas ja 2520 korda nädalas.
Klipi pikkus   1 nädal
Kuni 30 sek  100 €